Снегопочистване


Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване. Разпръскване на солопясъчна смес и снегоринене, комбиниран автомобил с гребло.

Снегопочистване
Снегопочистване
Снегопочистване
Снегопочистване
Снегопочистване
Снегопочистване