Почистване на терени


“КМД” ЕООД извършва почистване на замърсени терени и нерегламентирани сметища, извозване и депониране на събраните отпадъци.

Техника за почистване на терени
Техника за почистване на терени