Производствени отпадъци


КМД” ЕООД извършва събиране и трнспортиране на производствени отпадъци.
Предоставяне на контейнери за събиране и извозване на отпадъци. 
Различни размери и модели според конкретните нужди.

Сметовоз за производствени отпадъци
Мултилифт за производствени отпадъци
Контейнер тип "Бобър" за производствени отпадъци