Неопасни отпадъци от бита


КМД ЕООД извършва събиране на неопасни отпадъци от бита в съдове тип "Кука", “Бобър“ и "Ракла" с обем от 110 л. до 6 куб.м., както и транспортирането им за депониране и преработка. 

 

Сметовози за неопасни отпадъци
Сметовоз за неопасни отпадъци 18 куб.м.
Сметовоз за неопасни отпадъци 12 куб.м.
Сметовоз за неопасни отпадъци 4 куб.м.
Контейнер за неопасни отпадъци тип "Бобър"
Контейнер за неопасни отпадъци тип "Ракла"